Facebook Twitter Youtube

Студрадіо
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorOtП“U@mFXchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeOtП“U@mFXchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionOtП“U@mFXchnu.edu.ua

Оновлено
25-09-2017
11:01

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

 

Діяльність

Інформаційно-телекомунікаційний відділ є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, очолюється начальником відділу, який підпорядковується проректору з наукової роботи.

Відділ у своїй діяльності керується конституцією України, законами України, постановами верховної ради України, правовими актами президента України і кабінету міністрів України, міністерства освіти і науки України, статутом університету, цим положенням та іншими правовими актами України.

Інформаційно-телекомунікаційний відділ забезпечує організацію роботи університету у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій для забезпечення навчального, наукового та виховного процесів.

До функцій відділу відносятьься такі:

 • забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються діяльності університету в сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 • моніторинг стану та обслуговування опорної оптоволоконної мережі університету;
 • здійснення організаційних заходів, спрямваних на підвищення ефективності роботи інформаційно-телекомунікаційної мережі університету та контроль за станом активного обладнання;
 • взаємодія з розробниками системи для автоматизації навчального, наукового та виховного процесів “цифровий університет”;
 • організація навчання співробітників університету основам роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі та надання консультативної допомоги з питань діяльності підрозділів в цій системі;
 • технічна підтримка web-сайтів університету, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету;
 • організація функціонування електронної пошти співробітників університету: надання або зміна імені користувача та пароля доступу до електронної пошти;
 • організація доступу співробітників та студентів університету до мережі Internet;
 • облік та виділення ip-адрес підрозділам університету;
 • діяльність у сфері захисту інформаційно-телекомунікаційної мережі університету від несанкціонованого доступу ззовні;
 • облік вхідного/вихідного трафіка користувачів мережі;
 • адміністрування локальних мереж корпусів університету;
 • технічний супровід елементів системи дистанційного навчання;
 • підготовка різних довідкових матеріалів з питань діяльності університету у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій для керівних органів країни, області та університету.

Відділ має право:

 • отримувати у встановленому порядку необхідну інформацію і матеріали для виконання своїх функцій від усіх підрозділів і служб університету;
 • залучати в необхідних випадках (за узгодження з керівництвом університету) спеціалістів, які працюють в університеті та інших організаціях для здійснення діяльності відділу у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 • вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності роботи відділу.

Відділ несе відповідальність:

 • за своєчасне та якісне виконання всіх робіт і здійснення заходів, пов’язаних із завданнями та функціями відділу;
 • за якість і оперативність діловодства, пов’язаного з функціями відділу;
 • за виконання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та техногенної та пожежної безпеки.

 

 

Працівники

 

Лабораторія інформаційного забезпечення

 

АНТОЩУК Юрій Васильович

Посада: начальник відділу

Сфера діяльності:

адміністративні та організаційні роботи пов’язані з діяльністю ІТ-відділу;

забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються діяльності університету в сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;

здійснення організаційних заходів, направлених на підвищення ефективності роботи інформаційно-телекомунікаційної мережі університету та контроль її стану;

моніторинг стану та адміністрування опорної волоконно-оптичної мережі ЧНУ;

обслуговування та усунення несправностей на опорних телекомунікаційних вузлах у всіх навчальних корпусах ЧНУ;

взаємодія з розробниками системи «цифровий університет» для автоматизації навчального, наукового та виховного процесів;

адміністрування активного обладнання локальних обчислювальних мереж у всіх навчальних корпусах ЧНУ;

організація роботи служби захисту інформації ЧНУ; діяльність у сфері захисту інформаційно-телекомунікаційної мережі університету від несанкціонованого доступу;

облік вхідного/вихідного трафіку користувачів інформаційно-телекомунікаційної мережі ЧНУ;

організація доступу співробітників та студентів університету до мережі Інтернет;

облік та виділення ір-адрес підрозділам університету.

Контактна інформація:
Tел.: +38 (0372) 58-47-00
Е-mail: gitcOtП“U@mFXchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 14

 

 

Дистанційне навчання та сайт ЧНУ

 

ДАСКАЛЮК Андрій Васильович

Посада: провідний фахівець

Сфера діяльності:

розробка програмних модулів системи дистанційного навчання ЧНУ;

адміністрування системи захисту інформації web-серверу ЧНУ;

навчання співробітників ЧНУ роботі в системі дистанційного навчання;

надання консультативної допомоги співробітникам ЧНУ  з питань роботи системи дистанційної освіти ЧНУ;

розробка та програмування web-сайту ЧНУ;

наповнення та просування web-сайту ЧНУ в глобальній мережі Інтернет;

адміністрування web-сайту ЧНУ;

адміністрування серверу дистанційної освіти ЧНУ;

створення резервних копій навчальних матеріалів в системі дистанційної освіти ЧНУ;

створення резервних копій програмних модулів та наповнених матеріалів web-сайту ЧНУ.

Контактна інформація:
Тел.: +38 (0372) 58-48-65
Е-mail: gitcOtП“U@mFXchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

СТРОЄВ Олександр Миколайович

Посада: провідний фахівець

Сфера діяльності:

технічний супровід та надання консультативної допомоги з питань елементів системи дистанційного навчання;

навчання співробітників ЧНУ в системі дистанційного навчання;

технічний супровід пошти дистанційного навчання: надання або зміна імені користувача та пароля доступу до сайту дистанційного навчання;

Контактна інформація:
Тел.: +38 (0372) 58-48-25
Skype: kid_fenix
Е-mail: o.stroievOtП“U@mFXchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

АНТОНЮК Андрій Миколайович

Посада: фахівець II категорії

Сфера діяльності:

технічна підтримка та супровід головного web-сайту ЧНУ;

адміністрування web-серверу ЧНУ;

технічна підтримка web-сайтів факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету;

підтримка працездатності скриптів та інші технічні роботи необхідні для ефективної роботи сайту.

надання консультативної допомоги з питань роботи web-сайтів факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету;

навчання відповідальних на факультетах ЧНУ по оновленню та наповненню локальних web-сторінок факультетів ЧНУ;

технічний супровід та надання консультативної допомоги з питань елементів системи дистанційного навчання;

навчання співробітників ЧНУ в системі дистанційного навчання;

технічний супровід пошти дистанційного навчання: надання або зміна імені користувача та пароля доступу до сайту дистанційного навчання;

Контактна інформація:
Тел.: +38 (0372) 58-48-65
Е-mail: gitcOtП“U@mFXchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

Інтернет та Інтранет ЧНУ

АТАМАНЮК Петро Петрович

Посада: фахівець II категорії

Сфера роботи:

підключення співробітників ЧНУ у всіх навчальних корпусах до локальних обчислювальних мереж;

підключення співробітників ЧНУ у всіх навчальних корпусах до мережі Інтернет;

усунення несправностей в роботі локальних обчислювальних мережах ЧНУ;

усунення несправностей та технічна підтримка автоматизованих робочих місць співробітників ЧНУ у всіх навчальних корпусах;

підключення підрозділів університету та факультетів ЧНУ до системи «цифровий університет»;

монтаж та обслуговування мережі приймальної комісії в шевченківській залі на період роботи приймальної комісії;

технічна підтримка роботи приймальної комісії;

обслуговування роботи безпровідних точок доступу (wi-fi) у всіх навчальних корпусах ЧНУ;

організація навчання співробітників університету основам роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі та надання консультативної допомоги з питань діяльності підрозділів в цій системі;

технічний супровід елементів системи дистанційного навчання;

консультативна підтримка користувачів системи дистанційного навчання.

Контактна інформація:
Тел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372) 58-47-00
Е-mail: gitcOtП“U@mFXchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

ОСТАПОВ Микола Сергійович

Посада: фахівець І категорії

Сфера роботи:

розгортання, налаштування та підтримка бездротових мереж університету;

розгортання та адміністрування локальних мереж корпусів університету;

підключення користувачів до системи “цифровий університет” (модулі деканат, приймальна комісія, навчальний відділ);

робота в приймальній комісії (розгортання, налаштування та згортання мережі в 5 корпусі під час роботи приймальної комісії);

єдина державна електронна база освіти (ЄДЕБО) (адміністратор):

 • забезпечення зв’язку з базою;
 • організація криптозахисту каналу для обміну даними з базою;
 • забезпечення встановлення, налаштування і своєчасне оновлення елементів в веб-сервісі ЄДЕБО-клієнт;
 • забезпечення працездатність елементів в веб-сервісі ЄДЕБО-клієнт;
 • контроль за порядком обліку, створення, зберігання і використання резервних та архівних копій масивів даних, машинних (вихідних) документів;
 • зберігати, здійснювати прийом та видачу персональних паролів користувачів, здійснювати контроль за правильністю використання персонального пароля користувачем веб-сервісу ЄДЕБО-клієнт навчального закладу;

служба захисту інформації (адміністратор):

 • робота по обслуговуванню "автоматизованих систем класу 1" в ВЗНТП та ВК;
 • розробка та контроль за дотриманням правил користування телекомунікаційною мережею ЧНУ, інформаційними ресурсами та сервісами;
 • контроль дотримання законів «про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «про інформацію», «про захист персональних даних» з метою захисту конфіденційної інформації яка обробляється в ЧНУ.
Контактна інформація:
Тел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372)58-47-00
Е-mail: n.ostapovOtП“U@mFXchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

ГОДИНЮК Андрій Іванович

Посада: фахівець

Сфера діяльності:

підключення співробітників ЧНУ у всіх навчальних корпусах до мережі Інтернет;

усунення несправностей в роботі локальних обчислювальних мережах ЧНУ;

усунення несправностей та технічна підтримка автоматизованих робочих місць співробітників ЧНУ у всіх навчальних корпусах;

Контактна інформація:
Тел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372)58-47-00
Е-mail: gitcOtП“U@mFXchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 

АНДРУЩАК Олександр Юрійович

Посада: фахівець ІІ категорії

Сфера роботи:

обслуговування студентів ЧНУ, користувачів Інтернету, в студмістечку ЧНУ;

заведення студентів, які проживають в гуртожитках ЧНУ, в систему обліку користувачів Інтернету в студмістечку ЧНУ;

усунення несправностей з інтернетом у студентів ЧНУ, які проживаю в студмістечку,

обслуговування роботи мережі військово-мобілізаційного відділу в студмістечку ЧНУ;

обслуговування та усунення несправностей в роботі мережі факультету фізичної культури та здоров’я.

Контактна інформація:
Тел.: +38 (0372) 58-48-65, +38 (0372)58-47-00
Е-mail: gitcOtП“U@mFXchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 16

 


 

 

Лабораторія автоматизованих систем керування

 

СОПРОНЮК Софія Василівна

Посада: провідний фахівець

Сфера роботи:

супровід системи “випускник” (відділ кадрів, факультети ЧНУ);

супровід системи “студент” (факультети ЧНУ);

підтримка бази даних контингенту студентів університету (навчальна частина;)

успішність та рейтинг студентів університету (науково-методична лабораторія,  навчальна частина, деканати);

супровід систем “відрядження”, “накази”, “пошта” (загальний відділ);

розробка форм і надання консультацій паспортному столу;

надання інформації відділу кадрів по контингенту студентів;

підготовка систем загального відділу для роботи в локальній мережі;

надання допомоги підрозділам ЧНУ

розробка та впровадження системи “студент” в деканатах факультетів;

впровадження нових форм звітності в системі «студент», «випускник» згідно наказу МОНУ від 29.12.2012. № 384

єдина державна електронна база освіти (ЄДЕБО):

 • внесення даних про абітурієнтів, студентів;
 • створення наказів та їх верифікація в базі;

Контактна інформація:
Tел.: +38 (0372) 58-47-97
E-mail: gitcOtП“U@mFXchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 19

 

ДЕМИД Людмила Іванівна

Посада: фахівець і категорії

Сфера роботи:

розробка та впровадження системи “приміщення університету” (економічний відділ);

супровід системи обліку здобувачів (відділ аспірантури);

супровід системи обліку кореспонденції: вхідна, вихідна, скарги, контроль  (загальний відділ);

супровід системи “військовий облік”. (військовий стіл);

підготовка систем загального відділу для роботи в локальній мережі;

надання допомоги підрозділам ЧНУ;

розробка та впровадження системи “студент” в деканатах факультетів;

розробка та впровадження системи обліку аспірантів та докторантів денної форми навчання;

впровадження нових форм звітності в системі «студент», «випускник» згідно наказу МОНУ від 29.12.2012. № 384  

єдина державна електронна база освіти (ЄДЕБО):

 • внесення даних про абітурієнтів, студентів;
 • створення наказів та їх верифікація в базі;
Контактна інформація:                
Tел.: +38 (0372) 58-47-97
E-mail: gitcOtП“U@mFXchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 19

 

ШКІЛЬНЮК Валерій Васильович

Посада: фахівець і категорії

Сфера роботи:

супровід реєстру кандидатів наук і реєстру докторів наук для МОН і статуправління (відділ кадрів);

звіти аспірантури для МОН;

супровід системи “випускник” (відділ кадрів, факультети ЧНУ);

супровід системи “студент” (факультети ЧНУ);

підтримка бази даних контингенту студентів університету (навчальна частина);

надання інформації відділу кадрів по контингенту студентів;

надання допомоги підрозділам ЧНУ;

розробка та впровадження системи “студент” в деканатах факультетів;

впровадження нових форм звітності в системі «студент», «випускник» згідно наказу мону від 29.12.2012. № 384; 

успішність та рейтинг студентів університету (науково-методична лабораторія,  навчальна частина, деканати).

Контактна інформація:
Tел.: +38 (0372) 58-47-97
E-mail: gitcOtП“U@mFXchnu.edu.ua
Адреса: вул. Вавілова, буд. 9, корп. № 7, пов. 2, каб. 19

 

© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterOtП“U@mFXchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ