Facebook Twitter YoutubeСтудрадіо
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorж!°@Э ХjЭchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeж!°@Э ХjЭchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionж!°@Э ХjЭchnu.edu.ua

Оновлено
19-04-2018
18:38

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

 

Діяльність

Інформаційно-телекомунікаційний відділ є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, очолюється начальником відділу, який підпорядковується проректору з наукової роботи.

Відділ у своїй діяльності керується конституцією України, законами України, постановами верховної ради України, правовими актами президента України і кабінету міністрів України, міністерства освіти і науки України, статутом університету, цим положенням та іншими правовими актами України.

Інформаційно-телекомунікаційний відділ забезпечує організацію роботи університету у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій для забезпечення навчального, наукового та виховного процесів.

До функцій відділу відносятьься такі:

 • забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються діяльності університету в сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 • моніторинг стану та обслуговування опорної оптоволоконної мережі університету;
 • здійснення організаційних заходів, спрямваних на підвищення ефективності роботи інформаційно-телекомунікаційної мережі університету та контроль за станом активного обладнання;
 • взаємодія з розробниками системи для автоматизації навчального, наукового та виховного процесів “цифровий університет”;
 • організація навчання співробітників університету основам роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі та надання консультативної допомоги з питань діяльності підрозділів в цій системі;
 • технічна підтримка web-сайтів університету, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету;
 • організація функціонування електронної пошти співробітників університету: надання або зміна імені користувача та пароля доступу до електронної пошти;
 • організація доступу співробітників та студентів університету до мережі Internet;
 • облік та виділення ip-адрес підрозділам університету;
 • діяльність у сфері захисту інформаційно-телекомунікаційної мережі університету від несанкціонованого доступу ззовні;
 • облік вхідного/вихідного трафіка користувачів мережі;
 • адміністрування локальних мереж корпусів університету;
 • технічний супровід елементів системи дистанційного навчання;
 • підготовка різних довідкових матеріалів з питань діяльності університету у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій для керівних органів країни, області та університету.

Відділ має право:

 • отримувати у встановленому порядку необхідну інформацію і матеріали для виконання своїх функцій від усіх підрозділів і служб університету;
 • залучати в необхідних випадках (за узгодження з керівництвом університету) спеціалістів, які працюють в університеті та інших організаціях для здійснення діяльності відділу у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 • вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності роботи відділу.

Відділ несе відповідальність:

 • за своєчасне та якісне виконання всіх робіт і здійснення заходів, пов’язаних із завданнями та функціями відділу;
 • за якість і оперативність діловодства, пов’язаного з функціями відділу;
 • за виконання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та техногенної та пожежної безпеки. 
© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterж!°@Э ХjЭchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ