Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorOжz2M@Дyeў—chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeOжz2M@Дyeў—chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofOжz2M@Дyeў—chnu.edu.ua
assistant.admissionOжz2M@Дyeў—chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionOжz2M@Дyeў—chnu.edu.ua

Оновлено
04-03-2021
09:58

МОНІТОРИНГ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УНІВЕРСИТЕТІ

 

На основі положень «Про організацію освітнього процесу», «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» та «Про моніторинг та забезпечення якості вищої освіти» одним з провідних завдань Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є проведення моніторингу та забезпечення якості освіти в університеті.

Моніторинг якості освіти є дієвим інструментом системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та управлінської діяльності університету.

З метою проведення моніторингових досліджень якості вищої освіти в університеті розроблена структура організації та управління освітнім процесом, визначені показники якості освітніх послуг, які враховуються при комплексному оцінюванні підготовки фахівців і відображають якість:

·     суб’єктів навчання (абітурієнтів, студентів та ін.);

·     об’єкту, що надає освітні послуги (підрозділів, кадрів та ін.);

·     організації освітнього процесу;

·     навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;

·     оцінка випускників університету роботодавцями.

Основними напрямами моніторингу в університеті є:

- реалізація державної політики у сфері вищої освіти, контроль за дотриманням кафедрами, інститутами, факультетами університету законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту;

- аналіз якості розроблення освітньої програми  спеціальності (освітньо-професійної та освітньо-наукової) відповідно рівня вищої освіти;

- вивчення та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи інститутів, факультетів та кафедр університету;

- рівень навчальних досягнень у розрізі: студент-група-курс-інститут, факультет;

- методичне забезпечення освітнього процесу;

- організація управлінської діяльності на рівні структурних підрозділів;

- організація та проведення ректорських контрольних робіт, замірів залишкових знань в інститутах, на факультетах університету;

- виконання соціального замовлення;

- підбиття підсумків екзаменаційних сесій, атестацій з усіх форм навчання;

- інформування студентів та викладачів про зміни в умовах та вимогах до освітнього процесу та ін.

Основні напрями проведення моніторингу затверджуються на засіданні науково-методичної ради університету. Результати його обговорюються на засіданнях Вчених рад інститутів, факультетів та Вченої ради університету.

Нормативні документи: Про моніторинг якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterOжz2M@Дyeў—chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ