Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector?ћ@3*u)chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office?ћ@3*u)chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof?ћ@3*u)chnu.edu.ua
assistant.admission?ћ@3*u)chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission?ћ@3*u)chnu.edu.ua

Оновлено
04-08-2020
10:35

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ

<<Мовою освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича є державна мова>>

 

 Організація освітнього процесу регламентується чинними нормативно-правовими документами України, стандартами вищої освіти з урахуванням принципів формування Європейського простору вищої освіти та внутрішньо-університетськими документами, зокрема Положеннями:

- Положення про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

- Додаток до Положення про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

- Положення про порядок підготовки документів для проведення ліцензування спеціальностей та акредитацію освітніх програм Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

- Положення про переведення на навчання за кошти державного бюджету студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

- Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

- Про проведення навчальних і виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

- Положення про  систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

- Про моніторинг якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

- Про видачу диплома з відзнакою випускникам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

- Положення про рейтинг студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

- Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній  процес Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Положення про технологію електронного навчання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

- Положення про порядок реалізації студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича права на вибір навчальних дисциплін

- Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм Чернівецького національного  університету імені Юрія Федьковича

- Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

- Положення про індивідуальний графік навчання студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

- Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

- Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

- Порядок надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників (також психологів і соціальних педагогів) закладів дошкільної, загальної середньої та фахової передвищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

- Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Зміст освітнього процесу в університеті визначається освітніми програмами підготовки фахівців, на основі яких розробляються навчальні плани.

Навчальний план визначає навчальне навантаження студента та вивчення навчальних дисциплін в академічних годинах і в кредитах ЄКТС.

На основі навчального плану на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план для кожної спеціальності.

Відповідно до робочого навчального плану складається програма навчальної дисципліни.

Методичне забезпечення дисципліни відображає створений навчально-методичний комплекс.

Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом, який складається на кожний навчальний рік.

Студенти університету мають можливість користуватися: навчальними приміщеннями, бібліотекою, навчальною та навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням та іншими засобами навчання.

Основними формами організаційно-методичної роботи в університеті є засідання науково-методичної ради університету, інститутів та факультетів, засідання навчально-методичних комісій кафедр, організація показових та відкритих навчальних занять, організація контролю освітнього процесу, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Результативність освітнього процесу визначається ефективністю взаємодії освіти, науки, виробництва.

© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmaster?ћ@3*u)chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ