Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorЕє}ђ@X»%±"Яchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeЕє}ђ@X»%±"Яchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofЕє}ђ@X»%±"Яchnu.edu.ua
assistant.admissionЕє}ђ@X»%±"Яchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionЕє}ђ@X»%±"Яchnu.edu.ua

Оновлено
26-02-2021
16:57

Архів новин

Сторінки:
2020-09-22 09:31:59
Онлайн засідання Вченої ради ЧНУ  

Засідання №9 Вченої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

від 28 вересня 2020 року

 

Порядок денний:

 

1. Про показники успішності за результатами літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. (перший проректор Василь БАЛУХ).

2. Про результати підготовки випускників 2019-2020 н.р. ОР «Бакалавр» та «Магістр» за підсумками роботи ЕК (центр забезпечення якості освіти навчального відділу Марія ІВАНЧУК).

3. Про обрання за конкурсом на посаду професора кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Кушнерика Володимира Івановича (голова конкурсної комісії, декан економічного факультету Руслан БІЛОСКУРСЬ КИЙ).

4. Про реорганізацію кафедр університету (ректор Роман ПЕТРИШИН).

4.1. Про об’єднання кафедри фізики напівпровідників і наноструктур та кафедри електроніки і енергетики;

4.2. Про об’єднання кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства та кафедри історії нового та новітнього часу;

4.3. Про об’єднання кафедри філософії, кафедри культурології, релігієзнавства та теології та кафедри соціології, соціального забезпечення і місцевого самоврядування.

5. Різне.

5.1. Про присвоєння звання Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Яну Маліцькому, директору студій Східної Європи Варшавського університету (Польща) (декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Олександр ДОБРЖАНСЬКИЙ).

5.2. Про обрання заступника голови Вченої ради (ректор Роман ПЕТРИШИН).

5.3. Про внесення змін до положень (перший проректор Василь БАЛУХ):

– Положення про кафедру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

– Положення про факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

5.4. Про затвердження положення про інститут Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

5.5. Про затвердження положення про фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

5.6. Про внесення змін та доповнень до Положення про науково-технічну раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (проректор з наукової роботи Андрій САМІЛА).

5.7. Про затвердження «Положення про навчально-науково-дослідну лабораторію «Діагностика будівельних матеріалів і конструкцій» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» (декан факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Ігор ФОДЧУК).

5.8. Про затвердження Положення про криміналістичну лабораторію Ганса Гросса (декан юридичного факультету Петро ПАЦУРКІВСЬКИЙ).

5.9. Про затвердження рішень комісії Вченої ради з навчально-методичної роботи (голова комісії з навчально-методичної роботи, декан факультету математики та інформатики Ольга МАРТИНЮК).

5.10. Про утворення спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертаційних робіт для здобуття наукового ступеня доктора філософії (ректор Роман ПЕТРИШИН).

5.10.1. Про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційної роботи аспірантки кафедри географії України та регіоналістики Вінтоняк Алли Михайлівни на тему «Оцінка суспільно-географічної, картографічної та географо-енциклопедичної спадщини академіка Аркадія Жуковського» (науковий керівник: доктор географічних наук, професор Руденко Валерій Петрович) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 103 «Науки про землю» ;

5.10.2. Про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційної роботи аспірантки кафедри диференціальних рівнянь Широковських Альони Олександрівни на тему «Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь з аналітичними символами» (науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Городецький Василь Васильович) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 111 «Математика»;

5.10.3. Про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційної роботи аспіранта кафедри диференціальних рівнянь Яшана Богдана Олеговича на тему «Крайові задачі з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням» (науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Пукальський Іван Дмитрович) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 111 «Математика»;

5.10.4. Про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційної роботи аспірантки кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Вережак Ганни Петрівни на тему «Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь у просторах типу S» (науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Городецький Василь Васильович) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 113 «Прикладна математика»;

5.10.5. Про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційної роботи аспірантки кафедри біохімії та біотехнології Борщовецької Віри Леонідівни на тему «Вплив різної забезпеченості ретиноїдами на процеси функціонування бісфенол А-детоксикуючих ензимів» (науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Марченко Михайло Маркович) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія».

5.10.6. Про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційної роботи аспіранта кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Солодіна Сергія Володимировича на тему «Дефектна структура та вплив термодинамічних умов відпалу на властивості монокристалів CdTe<Mn>» (науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Фочук Петро Михайлович) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 102 «Хімія».

5.11. Про затвердження рецензентів та структурного підрозділу для проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи аспірантки кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Газдюк Катерини Петрівни на тему «Моделювання динаміки елементарних багатоклітинних організмів методом рухомих клітинних автоматів» (науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Остапов Сергій Едуардович) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення».

5.12. Про надання дозволу д.і.н., професору, декану факультету історії, політології та міжнародних відносин Добржанському Олександру Володимировичу на здійснення наукового керівництва здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії понад 5 осіб, у зв’язку з академічною відпусткою аспірантки Дубіцької Т.В. (з 01.09.2020 р. по 31.08.2021 р.) (перший проректор Василь БАЛУХ).

5.13. Про зміну теми кандидатської дисертації Галочкіна О.В. та призначення наукового консультанта (перший проректор Василь БАЛУХ):

5.13.1. Про зміну теми кандидатської дисертації Галочкіна О.В. «Особливості переносу заряду у напівпровідникових структурах А2В6 і А4» зі спеціальності 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків на тему «Розробка радіаційностійких фотоструктур на основі напівпровідників А2В6 та А32 В63 » зі спеціальності 05.27.01 – Твердотільна електроніка.

5.13.2. Про призначення науковим консультантом Галочкіна О.В., асистента кафедри комп’ютерних наук д.ф.-м.н., проф., завідувача кафедри комп’ютерних наук Ушенка Юрія Олександровича, у зв’язку зі смертю професора Раренка І.М. та зміною напрямку наукового дослідження.

5.14. Про визнання диплома доктора гуманітарних наук, виданого Краківським педагогічним університетом імені Комісії народної освіти (м. Краків, Польща) Федорюк Марині Михайлівні (ректор Роман ПЕТРИШИН).

5.15. Про розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку (ректор Роман ПЕТРИШИН, головний бухгалтер Юрій РОМАНІВ).

5.16. Про внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на липень-вересень 2020 р. за КПКВ 2201160, 2201040, 2201420 (ректор Роман ПЕТРИШИН).

5.17. Про рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):

– навчально-методичного посібника «Цивільне право України. Тестові завдання» за заг.ред. к.ю.н., доц. Н.М. Процьків та к.ю.юн., доц. В.М. Никифорака (високий рівень оригінальності – 90,51%, схожість – 9,49%, вилучень – 11,2%);

– навчального посібника «Основи ресторанної справи» укл. доц. Круль Г.Я.;

– навчального посібника «Економічна інформатика: тестові завдання» укл. д.е.н. Р.Р.Білоскурського;

– монографії «Кримінологічна характеристика жіночої насильницької злочинності в Україні» к.ю.н., асист. Т.В. Продан;

– навчального посібника «Практикум з сучасного німецького правопису» авторів проф. Кійко С.В., доц. Кійко Ю.Є., доц. Кудрявцевої О.Д.;

– навчально-методичного посібника «Легка атлетика (тестові завдання)» укладачів Ячкюк І.О., Ячнюка Ю.Б., Ячнюка М.Ю.;

– «Німецько-українського словника термінології архітектури і будівництва» за ред. проф. Кійко С.В. і маг. Пинтюк Є.С.;

– навчального посібника «Банківські операції: в схемах, таблицях, коментарях» укладачів доц. Гладчук О.М., Ткачук І.Я., Харабари В.М.

 

  Назад
Сторінки:
Новини
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterЕє}ђ@X»%±"Яchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ