Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorwИАнј @Бgў@chnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officewИАнј @Бgў@chnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofwИАнј @Бgў@chnu.edu.ua
assistant.admissionwИАнј @Бgў@chnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionwИАнј @Бgў@chnu.edu.ua

Оновлено
03-03-2021
13:53

Архів новин

Сторінки:
2020-07-14 15:53:41
Пройдено важливий етап акредитації аспірантури з політології 

Упродовж 8 – 10 липня 2020 р. експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти здійснювала у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича  акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми «Політологія» за спеціальністю 052 Політологія, за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти доктор філософії. Очолювала експертну групу кандидат політичних наук, доцент Юлія Шмаленко. Гарантом ОНП є доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Ротар Наталія Юріївна. Акредитаційна експертиза проходила з використанням технічних засобів відеозв’язку на платформі Zoom.

Освітню-наукову програму «Політологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія»  галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» розроблено проектною групою у складі викладачів кафедри політології та державного управління (завідувач кафедри – доктор політичних наук, професор Круглашов А. М.),  кафедри міжнародних відносин (завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Макар Ю. І.) і кафедри міжнародної інформації (завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Фісанов В. П.) ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Її метою  є підготовка високопрофесійних, кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців-політологів, здатних активно діяти в умовах ринкової економіки та соціального партнерства, які на поглибленому рівні володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, розгорнутими знаннями сучасної політичної теорії і практики та використовують набуті компетентності в науково-дослідницькій, експертно-аналітичній, політико-консультаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності. Саме такі фахівці здатні забезпечити розвиток наукових пріоритетів політичної науки, її наукових шкіл та інноваційної складової.

Акредитації передувала тривала ґрунтовна підготовча робота. На кафедрі політології та державного управління було розроблено пакет документів, який включав «Звіт із самооцінювання» та низку додатків. В рамках затвердженої програми проведення акредитаційної експертизи, члени експертної групи провели онлайн зустрічі з гарантом освітньо-наукової програми,  керівництвом ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Зокрема у зустрічах онлайн брав участь ректор університету проф. Р.І. Петришин, І проректор професор В.О. Балух, декан ФІПМВ професор О.В.Добржанський, академічний персонал ЗВО, здобувачі вищої освіти, представники структурних підрозділів і сервісних служб, а також представники місцевого самоврядування, наукового товариства аспірантів, ради молодих вчених, профспілкової організації студентів і роботодавців. Учасники зустрічей надали вичерпні відповіді на запитання та запити експертів, належно підтверджені документально. Під час підсумкової зустрічі експерти високо оцінили роботу кафедри політології та державного управління, її викладачів та завідувачів, відзначити особистий внесок у розвиток ОНП гаранта програми, внесли певні рекомендації та висловили свої побажання щодо відповідної сфери діяльності кафедри, факультету та керівництва університету на майбутнє. 

Подальша процедура акредитаційної експертизи передбачає складання експертами звіту та прийняття рішення про акредитацію освітньо-наукової програми. У разі позитивного рішення кінцевим її підсумком стане отримання сертифікату.

  Назад
Сторінки:
Новини
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterwИАнј @Бgў@chnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ