Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rector,жK@vН™|?Ћchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: office,жK@vН™|?Ћchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interof,жK@vН™|?Ћchnu.edu.ua
assistant.admission,жK@vН™|?Ћchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admission,жK@vН™|?Ћchnu.edu.ua

Оновлено
30-09-2020
11:00

Архів новин

Сторінки:
2020-02-17 12:37:37
Вчена рада 

У понеділок, 24 лютого, о 14:30 у Червоній залі відбудеться засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

Порядок денний:

 

1. Звіт про стан наукової роботи університету у 2019 р. (проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Петро ФОЧУК)

2. Про результати зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. (перший проректор Василь БАЛУХ).

3. Про результати підготовки випускників 2019-2020 н.р. ОР «Магістр» за підсумками роботи ЕК (методист центру забезпечення якості освіти (навчальний відділ) Марія ІВАНЧУК)

4. Про присвоєння вченого звання(учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):

4.1. Про присвоєння вченого звання професора:

– Мартинюк Ользі Василівні по кафедрі алгебри та інформатики;

– Дріню Ярославу Михайловичу по кафедрі математичних проблем управління і кібернетики.

4.2. Про присвоєння вченого звання доцента:

– Лопащук Інні Афанасіївні по кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

– Логуш Лесі Геннадіївні по кафедрі фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги;

– Лесінській Оксані Михайлівні по кафедрі комунікативної лінгвістики і перекладу;

5. Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників на посади завідувача кафедри та професора (декан економічного факультету, голова кадрової комісії Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ):

5.1. Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників на посаду завідувача кафедри (голова кадрової комісії, декан економічного факультету Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ):

– завідувача кафедри англійської мови Єсипенко Надії Григорівни;

– завідувача кафедри біохімії та біотехнології Копильчук Галини Петрівни;

– завідувача кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства – двоє претендентів (Кійко Світлана Василівна та Кушнерик Володимир Іванович);

– завідувача кафедри економіки підприємства та управління персоналом Лопатинського Юрія Михайловича;

– завідувача кафедри Європейського права та порівняльного правознавства Меленка Сергія Гавриловича;

– завідувача кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Лабінської Богдани Ігорівни;

– завідувача кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства Чучка Михайла Костянтиновича;

– завідувача кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу Бялика Василя Дмитровича;

– завідувача кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем Остапова Сергія Едуардовича;

– завідувача кафедри сучасної української мови – двоє претендентів (Ткач Людмила Олександрівна та Шабат-Савка Світлана Тарасівна);

– завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Наконечного Ігоря Юрійовича;

  6. Різне.

6.1. Про підтримку висунення роботи «Передові органічні та неорганічні наноструктуровані матеріали для багатофункціональної електроніки і фотовальтаїті нового покоління» та авторського колективу інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік (директор інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Олег АНГЕЛЬСЬКИЙ)

6.2. Про затвердження Порядку надання платних освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та фахової передвищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

6.3. Про затвердження Положення про індивідуальний графік навчання студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

6.4. Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

6.5. Про затвердження Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

6.6. Про зміни та доповнення до Колективного договору університету в частині преміювання до ювілейних дат (голова профкому університету Микола БОДНАРУК).

  6.7. Про відрахування Гороховської Карини Володимирівни, аспірантки 3-го року денної форми навчання за державним замовленням зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка кафедри міжнародної економіки з 15 лютого 2020 року у зв’язку потребою лікування за кордоном та зміною постійного місця проживання, без відшкодування коштів за навчання. Науковий керівник – д.е.н., проф. Шилепницький П.І. (ректор Роман ПЕТРИШИН).

6.8. Про уточнення теми кандидатської дисертації та зміну наукового керівника здобувачу наукового ступеня кандидата наук асистенту кафедри іноземних мов для природничих факультетів Вакарюку Руслану Володимировичу (ректор Роман ПЕТРИШИН).

6.9. Про порядок визнання документів про підвищення кваліфікації, виданих суб’єктами підвищення кваліфікації нерезидентами України, а також зарахування участі науково-педагогічних працівників у програмах академічної мобільності та проходження наукового стажування в якості підвищення кваліфікації (ректор Роман ПЕТРИШИН).

 

  Назад
Сторінки:
Новини
© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmaster,жK@vН™|?Ћchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ