Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorЅ )@c Rchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeЅ )@c Rchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofЅ )@c Rchnu.edu.ua
assistant.admissionЅ )@c Rchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionЅ )@c Rchnu.edu.ua

Оновлено
10-08-2020
09:41

Архів новин

Сторінки:
2020-01-27 12:57:37
Вчена рада  

У понеділок, 3 лютого, о 14:30 у Червоній залі відбудеться засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

Порядок денний:

 

1. Про звіт за підсумками фінансово-господарської діяльності університету за 2019 рік (головний бухгалтер Юрій РОМАНІВ).

2. Про ухвалення фінансового плану (кошторису) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2020 рік (начальник планово-фінансового відділу Наталія КОБІТОВИЧ).

3. Про результати соціологічного опитування першокурсників та пропозиції щодо профорієнтаційної роботи у 2020 році (перший проректор Василь БАЛУХ).

4. Про присвоєння вченого звання доцента (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):

– Куліковській Ірині Степанівні по кафедрі музики;

– Шестобуз Ользі Сергіївні по кафедрі педагогіки та методики початкової освіти;

– Перепелюк Інні Романівні по кафедрі педагогіки та психології дошкільної освіти.

5. Різне.

5.1. Про затвердження Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

5.2. Про затвердження Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

5.3. Про затвердження Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

5.4. Про затвердження Порядку переведення, відрахування, поновлення та переривання навчання студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

5.5. Про затвердження Правил прийому до коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2020році (директор коледжу Олександр СОБЧУК).

5.6. Про створення Енерго-інноваційного хабу на базі факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва (проректор з адміністративно-господарської роботи Дмитро ФЕДОРЦОВ).

5.7. Про затвердження Положення про спеціалізовану науково-дослідну лабораторію з інформаційних технологій в галузі проектування і застосувань CAD/CAM/CAE-систем «Information Technologies for Research and Development of CAD/CAM/CAE-systems (ITR&DCAD/CAM/CAE-systems)» та створення лабораторії при кафедрі комп’ютерних систем та мереж (директор інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Олег АНГЕЛЬСЬКИЙ).

5.8. Про затвердження Плану видань Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 2020 рік (декан філологічного факультету, голова комісії Вченої ради з інформаційної та медійної діяльності Борис БУНЧУК).

5.9. Про уточнення теми докторської дисертації та призначення наукового консультанта к.е.н., доценту кафедри міжнародної економіки Білик Руслані Сергіївні (ректор Роман ПЕТРИШИН).

5.9.1. Про уточнення теми докторської дисертації Білик Руслани Сергіївни к.е.н., доцента кафедри міжнародної економіки зі спеціальності 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини «Інноваційно-інвестиційні механізми модернізації національної економіки в умовах фінансової глобалізації», яка була затверджена Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №10 від 26.10.2015 р.) наступним чином: «Інноваційно-інвестиційні механізми модернізації національної економіки в умовах глобалізації» зі спеціальності 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини у зв’язку з необхідністю уточнення предмету дослідження.

5.9.2. Про призначення Циганова Сергія Андрійовича, д.е.н., професора кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 20 грудня 2019 року науковим консультантом по докторській дисертації на тему: «Інноваційно-інвестиційні механізми модернізації національної економіки в умовах глобалізації» зі спеціальності 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини Білик Руслані Сергіївні, к.е.н., доценту кафедри міжнародної економіки на безоплатній основі.

5.10. Про переведення Жиряди Марії Леонівни, аспірантки 1-го року денної форми навчання за державним замовленням зі спеціальності 052 Політологія з денної форми навчання за державним замовленням на вечірню форму навчання за державним замовленням з 1 лютого 2020 року у зв’язку із службовою необхідністю її працевлаштування у Чернівецькій обласній державній адміністрації на умовах повного робочого дня (ректор Роман ПЕТРИШИН).

5.11. Про розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку (ректор Роман ПЕТРИШИН, головний бухгалтер Юрій РОМАНІВ).

5.12. Про внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на січень 2020 р. за КПКВ 2201160 (ректор Роман ПЕТРИШИН).

5.13. Про рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):

– монографії «Морфометричний аналіз та оцінка антропогенного навантаження басейну річки Сірет» авторів П.О. Сухого, І.С. Березки (високий рівень оригінальності 84,2%, схожість 15,8%, вилучень 2,42%);

– монографії «Антропогенізація параметрів гідрографів паводків Карпато-Подільських приток річки Дністер» авторів В.Г. Явкіна та А.А. Мельника (задовільний рівень оригінальності 78,9%, схожість 21,1%, 15,8%, вилучень 2,8%);

– монографії «Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: теоретичний і практичний аспекти» доц. Гордійчук О.Є. (високий рівень оригінальності 100%, схожість 0%, вилучень 12,1%);

– навчального посібника «Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку» автора Я.М. Вишпінської (високий рівень оригінальності 84,6%, схожість 15,4%, вилучень 13,9%);

– монографії «Освітньо-виховна та просвітницька діяльність українських громадських товариств Буковини (друга половина XIX – 30-ті роки XX ст.)» В.Г. Звоздецької (високий рівень оригінальності 88,8%, схожість 11,2%, вилучень 5,48%);

– монографії «Територіальна громада – першооснова демократичних змін та соціального забезпечення» проф. Пірен М.І. (високий рівень оригінальності 98,9%, схожість 1,1%, вилучень 7,58%);

          – колективної монографії кафедри педагогіки та соціальної роботи «Проблеми соціалізації особистості в умовах соціальних змін» за заг. редакцією доц. Камбур А.В. високий рівень оригінальності 85%, схожість 15%).

  Назад
Сторінки:
Новини
© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterЅ )@c Rchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ