Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorм§уQqн@I[єchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeм§уQqн@I[єchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofм§уQqн@I[єchnu.edu.ua
assistant.admissionм§уQqн@I[єchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionм§уQqн@I[єchnu.edu.ua

Оновлено
18-06-2021
13:48

Новини

22-02-2021
Онлайн засідання Вченої ради ЧНУ 

У понеділок, 1 березня, о 14:30 відбудеться засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в онлайн режимі.

 

Порядок денний:

1. Про результати зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. (перший проректор Василь БАЛУХ).

2. Про результати підготовки випускників 2020-2021 н.р. ОР «Магістр» за підсумками роботи ЕК (центр забезпечення якості освіти (навчальний відділ) проф. Марія ІВАНЧУК).

3. Про присвоєння вчених звань (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):

3.1. Про присвоєння вченого звання професора:

– Дерді Івану Михайловичу по кафедрі музики;

– Зибаревій Оксані Василівні по кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

3.2. Про присвоєння вченого звання доцента

– Мельнику Антону Анатолійовичу по кафедрі геодезії, картографії та управління територіями;

– Звоздецькій Валентині Георгіївні по кафедрі педагогіки та соціальної роботи;

– Собковій Світлані Іванівні по кафедрі психології;

– Вдовіченій Лідії Іванівні по кафедрі публічного права.

4. Різне.

4.1. Про затвердження рішень комісії Вченої ради з навчально-методичної роботи (голова комісії з навчально-методичної роботи декан факультету математики та інформатики Ольга МАРТИНЮК).

4.2. Про утворення спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертаційних робіт для здобуття наукового ступеня доктора філософії (ректор Роман ПЕТРИШИН).

4.2.1. Про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційних робіт роботи здобувача кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Гафу Тетяни Георгіївни на тему «Сучасний англомовний гастрономічний дискурс: когнітивний вимір» (науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Осовська Ірина Миколаївна) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія»;

4.2.2. Про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційних робіт роботи аспірантки кафедри сучасної української мови Кравцової Оксани Анатоліївни на тему «Функційні параметри переповідних конструкцій у дискурсивно-жанрових виявах української мови» (науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Шабат-Савка Світлана Тарасівна) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія»;

4.2.3. Про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційних робіт роботи аспірантки кафедри процесуального права Крушніцької Оксани Володимирівни на тему «Конституційне право на професійну правничу допомогу» (науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Щербанюк Оксана Володимирівна) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»;

4.2.4. Про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційних робіт роботи аспірантки кафедри молекулярної генетика та біотехнології Іщенко Ольги Олегівни на тему «Молекулярна організація та таксономічне застосування 5S рибосомної ДНК представників триби Poeae (родина Poaceae)» (науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Волков Роман Анатолійович) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія»;

4.2.5. Про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертаційних робіт роботи аспірантки кафедри філософії та культурології Кушнір Оксани Василівни на тему: «Комунікативні засади трансдисциплінарності: методологічний зсув» (науковий керівник: доктор філософських наук, доцент Рупташ Ольга Василівна) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 033 «Філософія».

4.3. Про видачу диплома доктора філософії (ректор Роман ПЕТРИШИН):

4.3.1. Про видачу диплома доктора філософії ДР № 001135 Широковських Альоні Олександрівні, спеціальність 111 Математика, освітньо-наукова програма «Математика»;

4.3.2. Про видачу диплома доктора філософії  ДР № 001136 Яшану Богдану Олеговичу, спеціальність 111 Математика, освітньо-наукова програма «Математика»;

4.3.3. Про видачу диплома доктора філософії ДР № 001137 Вережак Ганні Петрівні, спеціальність 113 Прикладна математика, освітньо-наукова програма «Прикладна математика».

4.4. Про затвердження структурного підрозділу для проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи аспіранта кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки Робульця Павла Федоровича на тему «Використання однонегативних метаматеріалів для передавання, модуляції та фільтрації сигналів» (науковий керівник: доктор технічних наук, професор Політанський Леонід Францович) для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікацї» за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка»;

4.5. Про внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на лютий 2021 р. за КПКВ 2201160 (ректор Роман ПЕТРИШИН).

4.6. Про рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):

– навчального посібника «Моделі прийняття рішень в економіці» авторів проф. Григорківа В.С., доц. Григорків М.В. (високий рівень оригінальності 99,07%, схожість 0,03%, вилучень 0%);

– навчально-методичного посібника «Практикум з ГІС та геоінформаційного картографування» авторів асист. Гуцула Т.В., доц. Скрипника Я.П., доц. Дутчак С.В. (високий рівень оригінальності 99,56%, схожість 0,44%, вилучень 0%).

  Назад
Архів
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterм§уQqн@I[єchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ