Facebook Instagram Youtube Telegram


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorY•%иҐ@µјКchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeY•%иҐ@µјКchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofY•%иҐ@µјКchnu.edu.ua
assistant.admissionY•%иҐ@µјКchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionY•%иҐ@µјКchnu.edu.ua

Оновлено
17-09-2021
19:37

Новини

16-10-2020
Лінгвістичні дослідження чернівецьких науковців: постаті, напрями, проблеми 

15 жовтня на кафедрі сучасної української мови за участю викладачів, студентів та магістрантів філологічного факультету відбулися наукові читання «Лінгвістичні дослідження чернівецьких науковців: постаті, напрями, проблеми», присвячені 145-річчю з дня заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Завідувач кафедри сучасної української мови, доктор філологічних наук, проф. СВІТЛАНА ШАБАТ-САВКА підкреслила важливість проведення такого наукового зібрання, зауваживши, що науковці Чернівецького університету завжди з повагою ставилися до надбань своїх попередників, до наукових напрацювань учителів й долучалися до всебічного розвитку навчального закладу, до його європейського поступу, утверджуючи силу і велич українського слова.

Проф. Світлана Шабат-Савка схарактеризувала історію становлення кафедри сучасної української мови крізь призму часу, постатей і наукових ідей, що впродовж років генерувалися спочатку на кафедрі української мови та літератури (з 1875 р.), на кафедрі української мови (з 1940 р.), на кафедрі сучасної української мови (з 1994 р.) і сформували основні наукові парадигми філологічного знання: синтаксичну, діалектологічну, ономастичну, лінгводидактичну та когнітивно-дискурсивну. З опертям на підготовлену мультипрезентацію було представлено цікаву інформацію про відомих науковців, корифеїв українського мовознавства, які працювали в Чернівецькому університеті (К. Ганкевич, О. Калужняцький, Г. Онишкевич, С. Смаль-Стоцький, В. Сімович, В. Ващенко, О. Савченко, В. Лимаренко, І. Чередниченко, І. Слинько, Д. Бучко, Н. Бабич, Н. Гуйванюк та ін.). Саме їхня праця слугувала добрим ґрунтом для сучасних лінгвістичних студій, що здійснюють викладачі кафедри сучасної української мови, а це потужний колектив, сформований з 4 докторів наук та 7 кандидатів філологічних наук.

Доктор філологічних наук, проф. ОЛЕНА КУЛЬБАБСЬКА розповіла про життєвий і творчий шлях професора Ніни Гуйванюк, яка 19 років очолювала кафедру сучасної української мови й життєвим кредо якої були такі поетичні слова: «Пізнати Слово ‒ образ, рух, політ, і труд, і памʼять, як святе причастя». Ніна Василівна залишила своїм учням понад 300 наукових праць з синтаксису та діалектології української мови, з лінгводидактики та лінгвостилістики, дві одноосібні монографії «Формально-семантичні співвідношення в синтаксисі», «Слово – речення – текст»; фольклорний збірник «З голосу мами»; 22 підручники з української мови та літератури для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, 36 навчальних і навчально-методичних посібників для студентів-філологів, репрезентувавши в них свою лінгвістичну концепцію та лінгводидактичні ідеї.

 

 

Доктор філологічних наук, проф. НАТАЛІЯ РУСНАК представила пізнавальну доповідь про стан вивчення буковинських говірок у Чернівецькому університеті, зокрема звернула увагу на непересічні постаті в царині української діалектології ‒ проф. К. Германа, доц. О. Білу, доц. К. Лукʼянюка, доц. В. Прокопенко, асист. В. Яківчик та ін., указавши при цьому й на сучасні діалектологічні концепції: діалектну стилістику й лінгвістику тексту, лінгвокогнітивні та прагматичні аспекти діалектного тексту, що вирізняються актуальністю в українському мовознавстві.  

У наукових читаннях узяла участь кандидат філологічних наук, доц. ТЕТЯНА ГУЦУЛЯК, яка виголосила доповідь „Образ козака у світосприйнятті українців крізь призму семантико-дериваційних процесів”, репрезентувавши  надзвичайно актуальний у сучасному мовознавстві лінгвокультурний аспект дослідження мовних одиниць. Доповідачка розкрила специфіку використання в номінативних процесах традиційних етнокультурних символів, зокрема ключового в українській мові образу козака як твірної бази в ході словотворення. Як зауважила Тетяна Євгенівна, лексема «козак» в українській мові наділена багатим образно-дериваційним потенціалом, підтвердженням чого є формування парадигми похідних одиниць, які вербалізують особливості метафоричного та метонімічного моделювання стійких асоціативно-образних уявлень про різні елементи дійсності.

Доповідь кандидата філологічних наук,  доц. АЛЛИ АНТОФІЙЧУК була присвячена комунікативно-прагматичним аспектам епістолярного дискурсу, зокрема специфіці репрезентації мовної особистості в епістолярному спілкуванні. Алла Миколаївна окреслила різновимірні аспекти вивчення мовної особистості в лінгвістиці, сконцентрувавши особливу увагу на прагматичних можливостях самовираження та саморепрезентації адресанта, визначила специфічні риси епістолярної мовної особистості. Яскраві ілюстрації-фрагменти епістол  видатних культурних та культурно-громадських діячів Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Сильвестра Яричевського, Сидонії Никорович, Осипа Маковея (окремі з них було вперше залучено до мовного аналізу) увиразнили теоретичні положення наукового дослідження, здійсненого в річищі найновіших досягнень сучасної лінгвістичної науки.

 

У доповіді «Постать Іларіона Слинька в українському мовознавстві» кандидат філологічних наук, асист. НАТАЛІЯ ШАТІЛОВА проаналізувала науковий доробок видатного чернівецького вченого, який увійшов до когорти видатних мовознавців другої половини ХХ ст. на засадах наукового сумління, переконливої аргументації й відважного новаторства. Наукові досягнення проф. І. Слинька, який упродовж п’ятьох десятиліть досліджував синтаксичний лад української мови в діахронному та синхронному аспектах, відіграли незаперечну роль у розвитку лінгвістичних студій не лише на Буковині, а й в Україні загалом. Його фундаментальні праці з історичного та новітнього синтаксису вналежнено до кращих надбань філологічної науки, що репрезентують генезис формування синтаксичної системи української мови на національній основі.

У читаннях узяв участь заступник декана філологічного факультету, доцент кафедри історії та культури української мови ЯРОСЛАВ РЕДЬКВА, який зазначив, що проведення таких заходів засвідчує тяглість граматичних традицій на філологічному факультеті, важливість збереження  памʼяті про чернівецьких дослідників та передання їхнього наукового доробку молодому поколінню.

  Назад
Архів
© 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterY•%иҐ@µјКchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ