Facebook Instagram Youtube


interof


mediats
Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль «Хай пісня скликає друзів»
Magna Carta Universitatum58012, Україна,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2

58012, Ukraine,
Chernivtsi, 2, Kotsiubynsky str.

Приймальня ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorч-S@іМf|ыchnu.edu.ua

Загальний відділ:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeч-S@іМf|ыchnu.edu.ua

International office:
Tel.: +380372584856,
Tel.: +380372584706
E-mail: interofч-S@іМf|ыchnu.edu.ua
assistant.admissionч-S@іМf|ыchnu.edu.ua

Приймальна комісія:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionч-S@іМf|ыchnu.edu.ua

Оновлено
14-07-2020
16:42

Новини

22-06-2020
Онлайн засідання Вченої ради ЧНУ 

У вівторок, 30 червня, о 14:30 відбудеться онлайн засідання Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

Порядок денний:

1. Про підготовка університету до вступної кампанії (перший проректор Василь БАЛУХ).

2. Звіти голів постійних комісій Вченої ради про роботу в 2019-2020 навчальному році.

3. Різне.

3.1. Про затвердження змін до Правил прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2020 році (з додатками) (відповідальний секретар приймальної комісії Тарас ЗВОЗДЕЦЬКИЙ).

3.2. Про затвердження Положення про філософсько-теологічне відділення філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

3.3.Про затвердження Порядку визначення кількості ставок науково-педагогічних працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ректор Роман ПЕТРИШИН).

3.4. Про затвердження Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

3.5. Про затвердження Положення про порядок реалізації студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича права на вільний вибір навчальних дисциплін (перший проректор Василь БАЛУХ).

3.6. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

3.7. Про затвердження Положення про порядок підготовки документів для проведення ліцензування спеціальностей та акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

3.8. Про затвердження Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту та академічних довідок у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

3.9. Про затвердження Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (перший проректор Василь БАЛУХ).

3.10. Про затвердження Положення про парламентаря академічної групи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ректор Роман ПЕТРИШИН).

3.11. Про затвердження Положення про студентське містечко (проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Тамара МАРУСИК).

3.12. Про затвердження Положення про представлення працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича до відзначення державними та відомчими нагородами (проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Тамара МАРУСИК).

3.13. Про затвердження Положення про присвоєння звань «Почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» та «Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Тамара МАРУСИК).

3.14. Про відзначення викладачів університету (проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Тамара МАРУСИК).

3.15. Про рекомендацію на призначення іменних академічних стипендій Президента України, Верховної ради та Кабінету Міністрів України та соціальної стипендії Верховної ради (перший проректор Василь БАЛУХ).

3.16. Про підтримку кандидатури Крояло П.М. (спеціальність 172 «Комунікація та радіотехніка») для подання на академічну стипендію імені М.С.Грушевського для аспірантів на 2020-2021 н.р. (перший проректор Василь БАЛУХ).

3.17. Про продовження (без виплати стипендії) терміну навчання  в аспірантурі  за державним замовленням з 10.07.2020 р. по 12.11.2020 р. Федорюк Марині Михайлівні, аспірантці 3-го року денної форми навчання кафедри історії та культури української мови зі спеціальності 10.02.01- Українська мова, у зв’язку з листком непрацездатності (по вагітності і пологах). Науковий керівник – проф. Скаб М.В. (перший проректор Василь БАЛУХ).

3.18. Про надання академічної відпустки Копач Василині Вікторівні, аспірантці 3-го року денної форми навчання за державним замовленням кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства зі спеціальності 02.00.21 – Хімія твердого тіла, з 3 липня 2020 року терміном на один рік, у зв’язку з сімейними обставинами. Науковий керівник – проф. Фочук П.М. (перший проректор Василь БАЛУХ).

3.19. Про затвердження рішень комісії Вченої ради з навчально-методичної роботи (декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Олександр ДОБРЖАНСЬКИЙ).

3.20. Про встановлення ліміту стипендіатів (начальник навчального відділу Ярослав ГАРАБАЖІВ).

3.20.1. Про встановлення на 1 семестр 2020-2021 н.р. загального ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового балу за результатами літнього семестрового контролю 2019-2020 н.р. від фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державним замовленням у Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, на певному курсі, спеціальності відповідно до «Правил призначення та виплат стипендій студентам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

3.20.2. Про встановлення на 1 семестр 2020-2021 н.р. загального ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні від загального ліміту стипендіатів по курсу та спеціальності у Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

3.20.3. Про встановлення на 1 семестр 2020-2021 н.р. загального ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія на основі здобутого ними рейтингового балу за результатами літнього семестрового контролю 2019-2020 н.р. від фактичної кількості студентів денної форми, які навчаються за державним замовленням у Коледжі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, на певному курсі, спеціальності відповідно до «Правил призначення та виплат стипендій студентам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».

3.20.4. Про встановлення на 1 семестр 2020-2021 н.р. загального ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні від загального ліміту стипендіатів по курсу та спеціальності у Коледжі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

3.21. Про внесення змін до річного кошторису та плану використання бюджетних коштів на травень-червень 2020 р. за КПКВ 2201160, КПКВ 2201040 (ректор Роман ПЕТРИШИН).

3.22. Про затвердження проєкту кошторису спецфонду на 2021 рік по КПКВ 2201160 та 2201040 (головний бухгалтер Юрій РОМАНІВ).

3.23. Про рекомендації до друку з грифом «Рекомендовано Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» (учений секретар Наталія ЯКУБОВСЬКА):

– навчального посібника «Публічні закупівлі» колективу укладачів за заг. ред. Е.О. Юрія;

– навчального посібника «Лабораторні спеціалізації» укладачів Баглей О.В, Легети У.В.;

– навчального посібника «Публічні закупівлі» колективу укладачів за заг. редакцією доц. Е.О. Юрія;

– навчального посібника «Основи римського цивільного права» проф. Боднарука М.І. та доц. Козуб І.Г. (високий рівень оригінальності 87%, схожість 13%, вилучень 14%);

          – навчально-методичного посібника «Риторика» укладача Мафтин Л.В.;

          – навчального посібника «Сучасна освітянська парадигма підготовки особистості фахівця задля сталого розвитку в Україні» проф. Пірен М. І. (високий рівень оригінальності – 88,3%, схожість – 11,7%, вилучень – 13,4%).

  Назад
Архів
© 1999- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції: webmasterч-S@іМf|ыchnu.edu.ua
Powered by Nova, Програмування: Крамар А.В., Дизайн: Антонюк А.М.

ВГОРУ