Facebook Twitter Youtube

√≥мн „Ќ”





—тудрад≥о
Magna Carta Universitatum



58012, ”крањна,
м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського 2

ѕриймальн€ ректора:
тел. +38(0372) 584810,
факс +38(0372) 552914
ел. пошта: rectorTШM@dOy:#chnu.edu.ua

«агальний в≥дд≥л:
тел.: +38 (0372) 58-47-07,
+38 (0372) 52-70-29
факс: +38 (0372) 58-47-07
ел. пошта: officeTШM@dOy:#chnu.edu.ua

ѕриймальна ком≥с≥€:
тел.: +38 (0372) 58-47-11,
+38 (0372) 52-56-69
ел. пошта: admissionTШM@dOy:#chnu.edu.ua

ќновлено
18-12-2018
17:27

Ќовини

05-12-2018
Ћюдська г≥дн≥стьЕ √≥дн≥сть нац≥њЕ √≥дн≥сть профес≥њЕ 

ўо це дл€ ¬ас? “аким запитанн€м в≥д Ћ≥д≥њ Ќестеренко розпочав роботу круглий ст≥л на тему: «√≥дн≥сть та дотриманн€ прав людини» присв€чений ¬сесв≥тньому ƒню √≥дност≥ та 70-р≥ччю з дн€ прийн€тт€ «агальноњ ƒекларац≥њ ѕрав Ћюдини, €кий в≥дбувс€ 3 грудн€ на юридичному факультет≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.


Ћюдська г≥дн≥сть Ї ц≥нн≥стю, €ка наповнюЇ сенсом людське бутт€ та Ї фундаментом дл€ ус≥х людських прав, м≥рилом визначенн€ њх сутност≥ та критер≥Їм допустимост≥ можливих обмежень таких прав не тому, що Ї правом гарантованим  статтею 28  онституц≥њ ”крањни та ≥ншими законами, а тому, що людство загалом маЇ право на повагу до г≥дност≥ лише завд€ки факту його ≥снуванн€.


 ожна людина маЇ право на г≥дне житт€, що гарантуЇтьс€ г≥дною медичною допомогою, осв≥тою, зароб≥тком та в≥дчутт€м безпеки. √арант≥Їю виступаЇ повед≥нка кожного. јдже у своњх д≥€х ми повинн≥ керуватис€ почутт€м власноњ г≥дност≥, €ке не дозволить вчинити нег≥дно.


« в≥тальним словом до учасник≥в публ≥чноњ дискус≥њ, звернувс€ декан юридичного факультету, ѕетро ѕацурк≥вський, €кий зазначив, що пр≥оритетом „ерн≥вецькоњ правничоњ школи Ї п≥дготовка юрист≥в €к захисник≥в людських прав та прав ≥ законних ≥нтерес≥в ≥нших учасник≥в правов≥дносин, в тому числ≥ держави. 


–услана √аврилюк, зав≥дувач кафедри публ≥чного права, розкрила природу людськоњ г≥дност≥ через призму парадигмально нового антропосоц≥окультурного п≥дходу до розум≥нн€ людських прав.


ѕро д≥€льн≥сть ”повноваженого ¬ерховноњ –ади ”крањни з прав людини розпов≥в Ћеон≥д ћельников, рег≥ональний представник ”повноваженого ¬ерховноњ –ади ”крањни з прав людини в „ерн≥вецьк≥й област≥.


Ѕогдан Ѕойко, рег≥ональний координатор взаЇмод≥њ з громадськ≥стю ”повноваженого ¬ерховноњ –ади ”крањни з прав людини в „ерн≥вецьк≥й област≥ представив результати нещодавн≥х в≥дв≥дин м≥сць несвободи, спец≥ал≥зованих осв≥тн≥х заклад≥в „ерн≥вц≥в та област≥, в рамках д≥€льност≥ ћон≥тор≥в нац≥онального превентивного механ≥зму.


ѕро роботу ѕол≥цейського ќмбудсмена, пор€док зверненн€ до пол≥ц≥њ за захистом своњх прав, розпов≥ла ќксана ’аневич.


”часть у заход≥ вз€ли актив≥сти громад€нського сусп≥льства, €к≥ разом ≥з вс≥ма присутн≥ми обговорили стан дотриманн€ прав людини. ѕитанн€, €к≥ дискутувалис€ – це дотриманн€ г≥дност≥ людини, протид≥€ дискрим≥нац≥њ, протид≥€ домашньому насильству, дотриманн€ прав внутр≥шньо перем≥щених ос≥б, захист прав людей з ≥нвал≥дн≥стю, захист прав молод≥.


ѕ≥дсилили дискус≥ю ≥ студенти юридичного факультету. «√≥дн≥сть - це комплекс прав людини. ¬с≥ ц≥ права в повн≥й м≥р≥ можна буде реал≥зувати лише тод≥, коли з боку держави буде створено в≥дпов≥дний механ≥зм захисту ≥ поновленн€ прав людини. ’оча… ”€вимо, що г≥дн≥сть - це аркуш паперу. якщо його пом’€ти, то в≥н б≥льше н≥коли не буде ≥деальним, ск≥льки його не вир≥внювати. “ак ≥ з г≥дн≥стю особи. “реба докласти вс≥х зусиль аби не допустити њњ порушенн€...», - в≥дм≥тив маг≥странт јд≥ел –уснак.


ѕод≥лилас€ своњми м≥ркуванн€ми про г≥дн≥сть та роль правник≥в у формуванн≥ правовоњ св≥домост≥ ≥ јнастас≥€  лючник: «“≥льки важкою працею ≥ повагою до самих себе ≥ оточуючих нас, ми зможемо дос€гти усп≥ху у побудов≥ сильноњ та Ївропейськоњ ”крањни».


ѕ≥д час роботи круглого столу в≥дбулас€ презентац≥€ в≥део-роб≥т студентами факультету журнал≥стики, зн€тих на фестивал≥ «ѕраволюд€н≥сть: mediafest».  Ћюбов ¬асилик, зав≥дувач кафедри журнал≥стики „Ќ” ≥м. ёр≥€ ‘едьковича розпов≥ла про передумови участ≥ у конкурс≥ та про нагороди у  онкурс≥ студентських журнал≥стських роб≥т до 70-р≥ччю ƒекларац≥њ прав людини. ƒо обговоренн€ проблем п≥дн€тих в в≥деороботах доЇдналис€ вс≥ учасники.


як в≥дм≥тила, ћарина Ќикита, представник управл≥нн€ реЇстрац≥њ нормативно-правових акт≥в, правовоњ роботи та правовоњ осв≥ти √оловного територ≥ального управл≥нн€ юстиц≥њ у „ерн≥вецьк≥й област≥, бул≥нг - це агресивна ≥ вкрай неприЇмна св≥дома повед≥нка одн≥Їњ дитини або групи д≥тей стосовно ≥ншоњ дитини, що супроводжуЇтьс€ регул€рним ф≥зичним ≥ психолог≥чним тиском. Ћюд€н≥сть та повага – основи мирного ≥снуванн€ колективу й одн≥Їю з умов попередженн€  бул≥нгу. «Ѕулер» - не сильна особист≥сть, а навпаки -  бо€гуз. ƒл€ того, щоб бути справжн≥м л≥дером  потр≥бно розвивати своњ зд≥бност≥,  бути люд€ним, поважати ≥нших.


Ќа завершенн€ заходу ≤рина –оманюк, кер≥вник юридичноњ кл≥н≥ки зазначила, що юридична кл≥н≥ка Ї тим майданчиком, на €кому кл≥Їнти мають змогу отримати безоплатну правову допомогу, а студенти-правники отримати досв≥д практичноњ д≥€льност≥ адвоката чи правозахисника, щоб г≥дно представл€ти свою профес≥ю.


«√≥дн≥сть дл€ кожного вона сво€…»


 


 руглий ст≥л орган≥зований кафедрою публ≥чного права юридичного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича сп≥льно з ёридичною кл≥н≥кою юридичного факультету за спри€нн€ –ег≥онального представництва ”повноваженого ¬ерховноњ –ади ”крањни з прав людини в „ерн≥вецьк≥й област≥.


Ќестеренко Ћ.Ѕ.,


асистент кафедри публ≥чного права


юридичного факультету „Ќ” ≥м. ёр≥€ ‘едьковича


 



 



 



 



 


  Ќазад
јрх≥в
© 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича.
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ: webmasterTШM@dOy:#chnu.edu.ua
Powered by Nova, ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬., ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.

¬√ќ–”